Amb la col·laboració de l'Institut Català de les Indústries Culturals

dijous, 30 de juny de 2011

Detecció i reconeixement de cares en vídeoEn aquest vídeo, us presentem un dels temes que formen part del nostre servei TECNOLOGIA I SOCIETAT (http://www.tibidaboedicions.cat/). En aquest cas, tractem la qüestió de la detecció i el reconeixement de cares en seqüències de vídeo.

En el següent fragment s'explica com funciona el RECONEIXEMENT DE CARES:

"Un cop detectada la presència de cares humanes en una seqüència, es pot passar al reconeixement de la persona. Als sistemes de reconeixement de cares es poden distingir dues fases. A la primera d’elles, anomenada fase d’entrenament, es duu a terme un preprocessat de les imatges del conjunt d’entrenament, seguit per l’extracció dels paràmetres que permetin caracteritzar, amb major o menor fidelitat, cada una de les persones. El conjunt d’entrenament es compon generalment de diverses vistes de la cara de les persones que seran objecte del reconeixement. A la segona fase, anomenada fase de test, s’aplica el mateix preprocessat a les imatges del conjunt de test, constituït per les cares que hagin de ser reconegudes i, a continuació, utilitzant els paràmetres característics de cada persona d’entrenament, es calcula algun tipus de distància que permeti quantificar la similitud entre una cara de test i les d’entrenament.

A l’etapa de preprocessat, aplicada tant a la fase d’entrenament com a la de test, es duu a terme la normalització de les imatges, amb l’objectiu de compensar els factors que fan que diferents vistes d’una mateixa cara apareguin diferents. En particular, es normalitza la mida de les imatges, s’ajusta el contrast i es corregeixen els canvis abruptes d’iluminació.

L’objectiu de la fase d’entrenament és caracteritzar, amb el màxim rigor possible, la cara de cada una de les persones que es pretén trobar al llarg d’una seqüència de vídeo i que constituiran el conjunt d’entrenament. Per això es parteix de diverses vistes diferents de la cara de cada una de les persones, agafades de la pròpia seqüència de vídeo o d’una base de dades externa, i se les sotmet al procés de normalització. La fase de test s’encarrega fonamentalment de detectar les cares que van apareixent al llarg d’una seqüència de vídeo i d’establir si pertanyen o no a alguna de les persones que són objecte de la recerca."

1 comentari:

  1. interessant article sobre reconeixement d'imatges i visió artificial http://lacomunidad.elpais.com/apuntes-cientificos-desde-el-mit/2011/7/7/inteligencia-artificial

    ResponElimina