Amb la col·laboració de l'Institut Català de les Indústries Culturals

dimecres, 29 de desembre del 2010

Per acabar l'any: SOLARVIEWS, una web sobre l'espai

Per acomiadar el 2010, us animem a visitar aquesta web amb imatges, informacions i vídeos sobre l’espai. És força exhaustiva i es pot consultar en anglès, castellà, portuguès, alemany i francès. Us pot ser molt útil per documentar algun treball (en especial, treballs de primària i secundària) o simplement, per tafanejar una mica.

Enllaç web SOLAR VIEWS: http://www.solarviews.com/

La foto pertany a la nostra obra Descobriments de la ciència (http://www.tibidaboedicions.cat/discov/descob_cat/).

dimecres, 22 de desembre del 2010

Tecnologies de l'aigua: Agència Catalana de l'Aigua - Visites a la dessalinitzadora de Tordera (per a escoles)

Fa uns dies parlàvem de l’aigua, en relació als treballs del MIT per desenvolupar un potabilitzador d’aigua portàtil i a les necessitats d’aigua potable a Haití. Doncs bé, com tots sabem, el nostre país també té força mancances en aquest aspecte.

Per això pensem que pot ser interessant saber més sobre les tecnologies que envolten l’aigua que consumim. L’Agència Catalana de l’Aigua organitza visites a la dessalinitzadora de Tordera per a escoles. Una activitat interessant ja que, com diu l’ACA a la seva web:

“ L'aigua és un bé essencial per a la vida, per al medi ambient, per a les persones i per al seu desenvolupament, però alhora és un bé fràgil i finit.

Mentre el volum d'aigua acumulat en els embassaments i els aqüífers supera les necessitats de consum, el subministrament està garantit. Malauradament, l'evolució dels règims de pluges fa pensar que en un futur proper no podrem garantir el subministrament si, entre altres mesures, no hi afegim una altra font, que en aquest cas és la Mediterrània.

La dessalinització és una de les alternatives de producció d'aigua no convencional que permet afegir recursos addicionals als sistemes d'abastament per garantir el subministrament.

És en aquest sentit que l'Agència Catalana de l'Aigua ha desenvolupat, amb la col·laboració de les empreses Acciona i Aqualia, un programa de visites a la dessalinitzadora adreçat a les escoles de Catalunya.

L’objectiu d’aquestes visites, gratuïtes, és divulgar el paper de l’aigua dessalinitzada com a alternativa per a la garantia d’abastament, fomentar actituds d’estalvi i donar a conèixer les instal·lacions i el procés de dessalinització. Les visites estan adreçades únicament a grups de cicle d’educació primària (4t, 5è i 6è), d’educació secundària (1r, 2n, 3r i 4t) i batxillerat (1r i 2n), organitzats en grups de, com a màxim, 30 persones.”

En aquest enllaç podeu trobar més informació: http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P28000596561278947955956

Animació: Autor Gmaxwell (a wikimedia commons)

Per cert, si algú de vosaltres hi ha estat i té ganes d’explicar-nos com ha anat, ja ho sabeu, esperem els vostres comentaris.

dijous, 16 de desembre del 2010

X-PERIMENTA: grava un vídeo de ciència i guanya un premiPotser us interessarà si us agraden la ciència, el vídeo i les activitats divertides. Hem sabut d’aquesta iniciativa que ha endegat RECERCA EN ACCIÓ. Com ells mateixos expliquen: “Aquesta iniciativa s’adreça a professors i alumnes de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. Es tracta de filmar un experiment senzill en vídeo amb l’objectiu d’il·lustrar algun principi científic i tecnològic per tal de fer-lo més entenedor.”


Es tracta d’un vídeo curtet (3 minuts), hi ha vuit premis previstos i queda força temps encara: fins el 30 de març per enviar la fitxa d’inscripció i fins el 30 d’abril de 2011 per enviar el vídeo.


Encara que no us animeu a gravar el vídeo, us recomanem molt visitar la web de RECERCA EN ACCIÓ, segur que us agradarà:


http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/noticia/20101021-x-p-rimenta-fe.jspLa foto de la càmara és de domini públic i l'hem trobada a Wikimedia Commons.

dimarts, 14 de desembre del 2010

Fotografia científica: MICRO MONSTRES

Ben aviat sortirà el llibre al Regne Unit, publicat per Amber Books, però a la web de The Telegraph ja podeu disfrutar aquestes magnifiques fotos d’insectes.

http://www.telegraph.co.uk/science/picture-galleries/8120231/Micro-Monsters-scanning-electron-microscope-images-of-insects-spiders-and-creepy-crawlies.html?image=7

La foto que us oferim no pertany a aquesta obra, sinó a André Karwath (a wikimedia commons) i es tracta d’una Sympetrum flaveolum.

dilluns, 13 de desembre del 2010

Avançament editorial: Les aplicacions de la ciència a la nostra vida quotidiana

Us oferim el text d’un dels apartats de l’obra “Les aplicacions de la ciència a la nostra vida quotidiana” com a avançament, ja que l’obra sortirà a la venda en breu. Així us podeu fer una idea de com es tracten els temes.Ara bé, no oblideu que és un obra que compta amb suport DVD, així que cada tema, va acompanyat d’arxius multimèdia, que el fan més entenedor i dinàmic.Com sempre, restem a la vostra disposició, si voleu més informació a tibidabo@tibidaboedicions.cat, a la web www.tibidaboedicions.cat i tel. 93 212 69 49.

13. Per què els sistemes informàtics fallen?Els ordinadors (i els programes informàtics) són un element cada cop més present a la nostra vida quotidiana. Darrere d’un caixer automàtic, una centraleta telefònica, el quadre de comandaments d’un cotxe o els controls d’un avió s’amaguen ordinadors que fan les funcions per a les quals han estat designats.L’impacte que tenen els sistemes informàtics a la nostra vida és tal que el seu mal funcionament pot causar-nos petites molèsties (com el cas d’un caixer automàtic fora de servei) o costar-nos la vida (com va passar amb la nau espacial Columbia). Però, per què el software és tan propens a fallades? Què el diferencia d’altres productes construïts per l’home? Quin tipus de control es duu a terme actualment al software? Què es pot fer per reduir el nombre de fallades que presenta el software?
70
Aquest article vol respondre a aquest tipus de preguntes, per donar una idea al lector de les tècniques actuals per controlar i millorar la qualitat del software. És probable que gairebé tothom hagi sentit algun cop històries relacionades amb fallades de sistemes informàtics. Són ja clàssiques les històries de la nau espacial Columbia, l’aeroport de Denver, l’Airbus 320, el pentium i un llarg etcètera, on el comportament no esperat del sistema software comporta conseqüències no desitjades. En algun dels casos citats, la nau espacial Columbia o l’Airbus 320, les conseqüències no desitjades van arribar a ser fatals, ja que van costar vides humanes. En els casos de l’aeroport de Denver i el pentium, tot i que les conseqüències no van arribar a ser fatals per a la vida humana, sí van causar trastorns importants.És cert que l’ordinador (i els programes informàtics) és un element cada cop més present a la nostra vida quotidiana. Darrere d’un caixer automàtic, una centraleta telefònica, el quadre de comandaments d’un cotxe o els controls d’un avió s’amaguen ordinadors que fan diligentment sense parar les funcions per a les quals han estat programats... no tan diligentment, podria pensar algú referint-se al comportament no previst d’aquests aparells.Per als profans en la matèria, els ordinadors són màquines amb comportament intel·ligent de les quals sembla sortir-hi màgia. Tanmateix ni hi ha cap mena de màgia a màquines el cor de les quals està format per circuits íntegrament de silici. El funcionament d’un ordinador es tradueix en l’execució successiva per part de la màquina d’una sèrie d’instruccions precises, igual que quan un poeta recita els versos escrits a un manuscrit per delectar-nos les orelles amb una història apassionant.71
De la mateixa manera que el poeta pot introduir faltes d’ortografia, sintàctiques o semàntiques als versos que compon, el programador pot introduir faltes a la seqüència d’instruccions que ha d’executar l’ordinador. I de la mateixa manera que les frases mal compostes poden causar frases malsonants per a les nostres orelles, les faltes als programes informàtics poden causar comportaments inadequats per part del sistema, o fallades del mateix.Un cop aclarida la màgia dels ordinadors, la pregunta està servida: si un ordinador es limita a executar les ordres que li han programat, per què el software és tan propens a fallades? Què el diferencia d’altres productes construïts per l’home? Quin tipus de control es duu a terme actualment al software? Què es pot fer per reduir el nombre de fallades que presenta el software? A ningú no se li acudiria comprar un electrodomèstic sense garantia, un producte
alimentari sense data de caducitat o que no en mostrés la composició o un cotxe que pogués quedar-se aturat al bell mig de la carretera, sense més. Però és cert que es compren programes (també anomenats software o sistemes informàtics) que són defectuosos i que misteriosament perden documents o presentacions importants, les corrompen o, simplement, deixen de funcionar sense més, obligant-nos a reiniciar el sistema, amb la consegüent pèrdua de dades.El fet que el software falla és àmpliament acceptat pels usuaris. És més, la majoria dels usuaris (per no dir tots) consideren que fallar és una propietat inherent del software. Fins a cert punt tenen raó. Avui en dia no es pot vendre cap mena de software assegurant que és lliure de fallades, que és el mateix que assegurar el seu funcionament. 72
Les aplicacions de la ciència a la nostra
En molts casos no és per negligència del fabricant; simplement passa que les faltes existents al software escapen als controls de qualitat imposats pel fabricant (també anomenat desenvolupador) per diversos motius, com poden ser la complexitat del mateix software o la probabilitat que la fallada es produeixi sigui molt baixa. En d’altres casos el fabricant fa el software apressadament, posant per davant la data de llançament al mercat del producte als controls de qualitat als quals hauria de ser sotmès l’esmentat producte.El control de qualitat d’un producte software és diferent al d’altres productes produïts per la indústria, ja que, a diferència d’una peça mecànica, no és res tangible. El control de qualitat d’un producte software es pot aconseguir utilitzant dos tipus de mesures:- Preventives. Són les mesures preses a priori o abans de fer el software. Defineixen una sèrie d’activitats a seguir durant la construcció del software, per a que el producte obtingut no sigui de mala qualitat.- Correctives. Són aquelles mesures que es prenen a posteriori, un cop construït el producte software. En aquest moment s’avalua la qualitat del mateix i, si el valor obtingut és inferior al desitjat, es proposen millores a l’esmentat producte o al procés seguit per a construir-lo.Dins de les mesures preventives s’agrupen totes les activitats relacionades amb el procés seguit per a la construcció de sistemes informàtics. Engloben les bones maneres o bon fer d’un sistema. De la mateixa manera que una casa no es fa començant a posar totxanes sense sentit, sinó que han de passar per etapes en les quals es fa un estudi geològic del terreny, es fan uns plànols de la mateixa, etc., desenvolupar un sistema software no és posar-se a treballar sense més, sinó que requereix passar per una sèrie d’etapes prèvies d’anàlisi del problema i disseny del sistema a construir.Dins de les mesures correctives s’engloben les activitats pròpies de l’avaluació del producte software. L’avaluació d’un producte software es pot realitzar seguint dues estratègies diferents:
- Anàlisi estàtica. Estudien propietats del sistema software que són visibles quan aquest està en repòs.- Anàlisi dinàmica o proves. Estudien propietats del sistema software que només poden manifestar-se quan el sistema es posa en funcionament.Les tècniques d’anàlisi estàtica es basen en estudiar la forma del sistema, mentre que les tècniques d’anàlisi dinàmica es basen en estudiar el comportament del sistema. A aquestes alçades el lector ja ha de tenir una idea que els esforços per garantir la qualitat d’un sistema software són importants, tanmateix, resulten insuficients. Potser en el futur, quan la investigació en aquest tema avanci, o quan la programació no sigui tema d’humans, sinó de les pròpies màquines, es podrà arribar a produir software lliure de fallades al 100%.Només afegir que aquesta obra està disponible online (vegeu subscripció online a "Ciència i societat" http://www.tibidaboedicions.cat/)


dijous, 9 de desembre del 2010

Investigació a Oxford: L'estimulació electrònica del cervell millora els resultats en matemàtiquesAra que s’acosten les dates en què molts estudiants de Primària i Secundària rebran les notes del primer trimestre, val la pena recordar les investigacions que duu a terme el neurocientífic Dr. Cohen Kadosh a la Universitat d’Oxford .En aquestes investigacions han demostrat que aplicar corrents elèctriques al cervell pot millorar la capacitat per a les matemàtiques durant uns sis mesos.


Segons ha declarat el Dr. Cohen Kadosh: “Aquest és el primer estudi a gran escala que s’adreça a facilitar formes de millorar les capacitats matemàtiques de les persones amb dificultats d’aprenentatge. Per ara, és un treball experimental així que de cap manera diem que s’hagin d’utilitzar aquestes tècniques amb nens amb dificultats d’aprenentatge. Cal encara fer moltes més investigacions abans de poder plantejar l’estimulació elèctrica com un tractament. (...) L’estimulació elèctrica no et farà convertir-te en un Einstein però, amb una mica de sort, podrem ajudar a algunes persones a defensar-se millor en matemàtiques.”


L’informe d’aquesta recerca ‘Modulating neuronal activity produces specific and long lasting changes in numerical competence’ de Roi Cohen Kadosh i equip es va publicar a Current Biology el 4 de novembre de 2010.


Enllaç amb la notícia de la Universitat d’Oxford (en anglès): http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2010/101104.html


La imatge és una resonància magnètica i l'autor és Ranveig (a wikimedia commons)

dijous, 2 de desembre del 2010

Animació sobre l'atmosfera - Sostenibilitat

En aquest enllaç podeu veure una animació sobre l’atmosfera que forma part de la nostra obra Sostenibilitat

http://www.tibidaboedicions.cat/videos/ciencia/atmosfera.swf

A Sostenibilitat es dediquen dos apartats a l’atmosfera:

1er El dinamisme de l’atmosfera explica què és l’atmosfera, quina és la seva composició, com influeix sobre la vida i quan considerem que hi ha contaminació. La contaminació no només és d’origen antropogènic, sinó que hi ha determinats processos naturals que la fan augmentar. Pel que fa a l’antropogènica es produeix per l’emissió directa de contaminants o per l’acceleració de processos naturals contaminants.

2on A Com es contamina l’atmosfera? s’esmenten el principals contaminants existents a l’atmosfera urbana i es constata que la contaminació no és un problema nou, ja que va començar amb l’ús de combustibles fòssils com a font d’energia. També es comenten els principals tipus de contaminació a l’atmosfera i les conseqüències que té sobre els ésser vius i la matèria.

Podeu consultar l’índex complet de temes i obtenir més informació sobre l’obra a http://www.tibidaboedicions.cat/node/30 o contactant amb nosaltres al correu electrònic tibidabo@tibidaboediciones.com o al telf. 93 212 6949. També ens trobareu a facebook i twitter.

Foto de la Vall de Nil, que forma part de l’obra “Sostenibilitat”

dilluns, 29 de novembre del 2010

La UAB i el CREAF han desenvolupat l'Atlas d'idoneïtat d'espècies llenyoses de la Península Ibèrica

Un equip d’investigadors del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la UAB i del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) han desenvolupat l’Atlas d’idoneïtat d’espècies llenyoses de la Península Ibèrica. Es tracta d’un “conjunt de mapes digital que es pot consultar per Internet, i que mostra per primer cop el grau d’adequació a les condicions climàtiques de les principals espècies que formen els boscos a tota la Península Ibèrica, tant en l’actualitat com en el futur, amb prediccions per a mitjan aquest segle. Les dades mostren una tendència dels boscos a ascendir en altitud i a migrar cap al Nord.”

Per primer cop, aquest atles proporciona una visió global de la situació a la Península i se’n poden derivar dades molt interessants, com ara, veure quines espècies es veuran perjudicades o afavorides pel canvi climàtic.

A més, l’atlas és d’accés públic per internet. Aquest és l’enllaç: http://www.opengis.uab.es/wms/IdoneitatPI/index.htm

Si voleu més informació, podeu consultar també: http://www.uab.es/servlet/Satellite/noticies/detall-d-una-noticia/un-nou-atlas-online-mostra-com-el-canvi-climatic-canviara-la-distribucio-dels-boscos-iberics-1090226434100.html?noticiaid=1290670901025

Foto: la imatge és del Lloyd Lake in Golden Gate Park, San Francisco, i l’autor és mbz1 a Wikimedia Commons.

dijous, 25 de novembre del 2010

NEOLOTECA: diccionari en línia de neologismes tècnics i científics en catalàSi treballeu en l’àmbit tècnic i/o científic en llengua catalana, la NEOLOTECA és una eina molt útil. Es tracta d’un diccionari en línea de termes que recull els neologismes tècnics i científics que han estat normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT i que, a més, inclou la definició del terme i les seves equivalències en altres llengües.http://www.termcat.cat/neoloteca/Per exemple, en el cas de l’ADN ens dóna tota aquesta informació:àcid desoxiribonucleic m


sigla ADN m


sigla DNA m


es ácido desoxirribonucleico


es ADN


es DNA


fr acide désoxyribonucléique


fr ADN


fr DNA


en deoxyribonucleic acid


en desoxyribonucleic acid


en DNA


<Ciències de la vida > Bioquímica>


Àcid nucleic constituït per nucleòtids de desoxiribosa, àcid fosfòric i les bases nitrogenades adenina, citosina, guanina i timina, que es troba fonamentalment en el nucli, en els mitocondris i en els cloroplasts, i que constitueix la base molecular de l'herència biològica.Nota: La sigla ADN té un ús divulgatiu. En àmbits especialitzats se sol utilitzar la sigla anglesa DNA.

Foto: Autor Lin Kristensen (a wikimedia commons)


dimecres, 24 de novembre del 2010

Un 24 de novembre: Aniversari de la publicació de la The origin of speciesUn 24 de novembre, Charles Darwin publicava “The origin of species”, una de les obres científiques fonamentals. Per això pensem que és una bona idea la del Museu de Ciències de Barcelona que ha recollit en un document en algunes preguntes i respostes sobre aquesta teoria. Us el recomanem molt:


Document sobre la Teoria de l’Evolució: http://www.blogmuseuciencies.org/2010/11/la-teoria-de-l%e2%80%99evolucio-avui/


Entrada sobre Darwin a la viquipèdia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Charles_Robert_Darwin


Foto de l'estàtua dedicada a Darwin al Museu de Ciències Naturals de Londres: autor Patche99z (a wikimedia commons)


A més, us recordem que tenim publicada una obra que us pot interessar: L'ORÍGEN DE LA VIDA


Us n'oferim un vídeo de l’obra: http://www.tibidaboediciones.com/videos/origen/origen.swf


I, si voleu, més informació sobre l’obra “L’orígen de la vida”: http://www.tibidaboedicions.cat/node/41


divendres, 19 de novembre del 2010

LES APLICACIONS DE LA CIÈNCIA A LA VIDA QUOTIDIANA: a la venda ben aviat!

Bon dia,

Només avançar-vos que ben aviat posarem a la venda en català i castellà l’obra LES APLICACIONS DE LA CIÈNCIA A LA NOSTRA VIDA QUOTIDIANA que constarà d’un llibre i tres DVDs.

“Les aplicacions de la ciència a la nostra vida quotidiana” serà una obra de divulgació de la ciència que vol oferir al públic no especialitzat explicacions sobre les aportacions i canvis científics que estan tenint lloc en els camps de l’ecologia, la biologia, la medicina, la informàtica o la mecànica.

Us continuarem informant però, si en voleu saber més, només cal que ens feu arribar un correu electrònic.

Fins ben aviat!

dimecres, 17 de novembre del 2010

Recomanació web: www.ciencianet.comVoleu saber com funciona el microones? I quant sumen 2+2? I per a un enginyer? I per a un físic? I per a un matemàtic? Si voleu saber això i molt més, us recomanem la web de ciencianet. És una pàgina en castellà i, segons diuen: “Entra en estas páginas si quieres sorprenderte, divertirte, y encontrar información sobre aspectos curiosos y extraños de la Ciencia.”


Hi trobareu una mica de tot, com ara fets curiosos i acudits però també hi ha experiments i exàmens.


La pàgina va merèixer el Premi al millor treball amb suport informàtic del XIII Certamen Casa de las Ciencias (http://www.casaciencias.org/gl/) de Divulgación Científica i pensem que és molt adequada per a qualsevol que estigui interessat en la ciència però, especialment, per als estudiants de Primària i Secundària.


Enllaç web: http://www.ciencianet.com/

Foto: Autor Iarryc (a wikimedia commons)

dijous, 11 de novembre del 2010

Aplicacions del 3D a la medicina

El 3D no només està canviant la manera de veure el cinema i ben aviat la televisió, també tindrà aplicacions directes en el camp de la ciència.

En aquest cas, aquest vídeo de Deutsche Welle en anglès ens mostra com ho fan servir a un centre d’alta tecnologia mèdica a Leipzig. Les dades del pacient es converteixen en imatges en 3D. D’aquesta forma, els metges poden eliminar de forma virtual la pell i els músculs i – fins i tot, determinades parts del cervell – de la imatge virtual i aconseguir així veure millor el tumor que s’hi amaga.

http://www7.dw-world.de/vdt/index.php?v=en_box7&w=985&l=&o=0&p=1&i=0&start=0&end=0&o=0&f=FlashHigh

A la foto, podeu veure una il·lustració del procés de trepanació del llibre de Hans von Gersdorff "Feldbuch der Wundarzney" (1517), l’artista va ser Hans Wechtlin (a Wikimedia Commons)

dimecres, 10 de novembre del 2010

Productes baixos en CO2 (Article de La Vanguardia, 10/10/10)A La Vanguardia d’avui hi ha un interessant article sobre els esforços de la indústria per promocionar els seus productes com a baixos en CO2 per tal d’atraure els consumidors més preocupats pel medi ambient.


Això enllaça en certa manera amb el nostre post sobre la mesura de l’impacte ecològic (o ecological footprint). En el cas de la indústria, s’apunta que un dels problemes és homogeneïtzar la mesura de l’impacte per garantir que la informació que s’ofereix al consumidor sigui comparable d’un producte a un altre i que el consumidor sàpiga exactament què inclou aquesta suposada reducció de l’impacte.


http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101110/54067355222/productos-bajos-en-co2.htmlFoto: pertany a la nostra obra "Sostenibilitat" (http://www.tibidaboedicions.cat/node/30)


dijous, 4 de novembre del 2010

Vídeos de ciència a wikimedia commonsSi voleu ampliar coneixements o veure amb més claredat com funcionen determinats fenòmens, us poden interessar els vídeos que es publiquen a wikimedia commons.


A la categoria de ciència, hi ha actualment vídeos sobre astronomia, biologia, química, mates, explosions nuclears i experiments de física.


Recordeu, també, que – a diferència de youtube - molts d’ells tenen permís de l’autor per ser utilitzats i/o publicats. Així que us poden ser molt útils.


Enllaç: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Science_videosFoto: Autor Cawi2001 (a wikimedia commons)

divendres, 29 d’octubre del 2010

Conferència de Craig Venter


Si teniu un bon anglès, us interessarà aquesta presentació de Craig Venter a la conferència TED d'enguany. Les conferències TED són sempre estimulants i podeu veure-les a youtube (sota Tedtalk) o a la mateixa web de TED.
En el cas de Craig Venter, pare de la genòmica de qui ja hem parlat en alguna ocasió, recordar-vos que a l'obra "Energies del Futur" ( http://www.tibidaboediciones.com/node/39) s'inclouen comentaris sobre els seus estudis per a la creació d'èssers vius unicel·lulars al laboratori, que podran produir biocombustibles i capturar part del diòxid de carboni.


Foto: cèl·lules endocervicals, autor Alex Brollo (a wikimedia commons)

dijous, 28 d’octubre del 2010

WIKI: Funcionament d'un motor de benzinaEn aquest wiki que enllacem podeu veure un senzill experiment que mostra el funcionament d’un motor de benzina. A més d’aquest, al wiki podeu trobar altres experiments pensats sobre tot per a estudiants de Secundària i Batxillerat.

Foto: Autor Lemur12 (a wikimedia commons)

http://www.madrimasd.org/experimentawiki/feria/Esencia_del_funcionamiento_de_un_motor_de_gasolina

dimarts, 26 d’octubre del 2010

Aigua potable amb un sistema de desalinització portàtilUn equip del MIT Field and Space Robotics Laboratory (FSRL) està treballant en un sistema per desalinitzar aigua que farà servir energia solar i es podrà utilitzar amb facilitat i rapidesa en situacions d'emergència (com ara, el cas d'Haití). El sistema també es podria fer servir en zones desèrtiques o remotes on resulta difícil garantir el subministrament d'aigua potable.A diferència dels sistemes actuals que són grans i cars i que necessiten molta energia per funcionar, el sistema que desenvolupa el MIT podria desalinitzar l'aigua sense necessitat d'energia elèctrica. Es tractarà d'un sistema petit i que es podrà muntar i entrar en servei en unes poques hores.A l'enllaç podeu veure una foto del prototip i un vídeo amb una de les proves, a més de consultar més detalls (en anglès): http://web.mit.edu/newsoffice/2010/itw-portable-desalination-1015.html

Foto: autor Roger McLassus (a wikimedia commons)

dijous, 21 d’octubre del 2010

RECOLECTA: Ciència espanyola "en obert"RECOLECTA és un “Recolector de ciencia abierta”. És a dir, té accés a diversos repositoris d’arxius científics i els posa a l’abast del públic en obert, mitjançant internet. D’aquesta manera es vol arribar a la difusió global i transparent dels resultats de la informació científica que s’ha finançat amb fons públics.


L’adreça web és: http://recolecta.net/buscador/

Val la pena que ho proveu, ja que pot ser una eina molt útil per als qui us interesseu per la ciència.

La foto és d'uns investigadors de la Universidad de La Rioja i l'autor és Urcomunicación (a Wikimedia Commons).

dilluns, 18 d’octubre del 2010

Premis Nobel IGTothom ha sentit parlar dels premis Nobel que són un esdeveniment i, sovint, font de controvèrsia any rere any. Ara bé, heu sentit parlar dels Premis Nobel IG? Aquest premis, que enguany han celebrat la seva 21ª edició, els concedeix Improbable Research (http://improbable.com/ig/) i el seu objectiu és reconèixer aquells que han fet riure a la gent i, a continuació, pensar. A l'IG Nobel, per tant, es premia la recerca inusual, imaginativa i que desvetlli la curiositat envers la ciència, la medicina i la tecnologia.


Us interessarà saber que l’Andre Geim, guanyador del premi Nobel de física d’aquest 2010 (compartit amb en Konstantin Novoselov pels seus experiments amb grafè), és la primera persona que ha aconseguit tant el premi Nobel “normal” com el premi Nobel IG, ja que a l’any 2000 se li va concedir el premi Nobel IG (compartit amb Michael Berry) pels seus experiments utilitzant imans per fer levitar una granota.


Si teniu un bon nivell d’anglès us recomanem la web d’Improbable Research.

Foto: Autor Marco Annunziata (a Wikimedia Commons)

dijous, 14 d’octubre del 2010

Concurs de fotografia científica


Si us agrada la fotografia, us interessarà saber que la UNED ha convocat un concurs de fotografia científica. El concurs és obert per a majors d’edat i té dotació econòmica. El termini de presentació de les fotografies es fins el 31 d’octubre, així que encara us queden un parell de setmanes.


Les bases completes les podeu consultar a: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=335,3622335&_dad=portal&_schema=PORTAL&idEntrada=2975&idPlantilla=1

Foto: de domini públic, pertany a la Image Gallery of the Agricultural Research Service (U.S. Department of Agriculture), a Wikimedia Commons

dijous, 7 d’octubre del 2010

La Clonació

En aquest document, es presenta la clonació terapèutica com el procediment que té com a objectiu produir diferents teixit per tal de trasplantar-los i mirar de curar nombroses malalties que, ara com ara, no tenen encara tractament. La clonació és el procés de fer còpies d’un fragment específic de DNA, generalment un gen. Per fer-ho, s’aïlla la seqüència de DNA per clonar i s’implanta en un microorganisme per obtenir un gran nombre de còpies del fragment insertat.

Si voleu més informació sobre la Dolly, la famosa ovella clonada, hem trobat aquest interessant link: http://www.anuaris.cat/continguts/article_imprimir.php?id=2322

dimarts, 5 d’octubre del 2010

Índex de continguts de la web per a subscriptors

Per a aquells que esteu interessats en la web per a subscriptors, aquest és l’índex de temes que inclou. Alguns s’han publicat en part al blog.

Ja ho sabeu, si us cal cap informació addicional, ens trobareu a www.tibidaboedicions.cat o al (+34) 93 212 6949

Primera part

• LA CLONACIÓ
• ELS QUARKS
• LA TECTÒNICA DE PLAQUES
• LA SUPERCONECTIVITAT. LA TEORIA BCS
• EL DESCOBRIMENT DEL DNA
• EL NEODARWINISME O TEORIA SINTÈTICA DE L’EVOLUCIÓ
• ELS CICLES DE MILANKOVITCH
• FORCES FONAMENTALS
• FISIÓ I FUSIÓ
• PARTÍCULES FONAMENTALS

Segona part

• ANTIPARTÍCULES. L’EQUACIÓ DE DIRAC
• ELS ANTIBIÒTICS
• LA HIPÓTESI DE BROGLIE
• L’EFECTE FOTOELÈCTRIC I L’EFECTE COMPTON
• L’EFECTE TÚNEL
• NOMBRES QUÀNTICS. EL PRINCIPI D’EXCLUSIÓ DE PAULI
• MODEL DE BOHR PER A L’ÀTOM D’HIDRÒGEN
• LLEIS FONAMENTALS DE LA TERMODINÀMICA
• TEORÍA DE LA RELATIVITAT ESPECIAL
• LES PROTEÏNES
• LA DESINTEGRACIÓ NUCLEAR

Tercera part

• LA CONSTANT DE PLANCK
• PERILLS DE LA RADIACIÓ NUCLEAR
• PRINCIPI D’EQUIVALÈNCIA
• LA GENÈTICA
• EFECTE DOPPLER
• INDUCCIÓ ELECTROMAGNÈTICA
• EFECTE BERNOULLI
• PRINCIPIS DE CONSERVACIÓ DE LA QUANTITAT DE MOVIMENT I DEL MOMENT ANGULAR
• LLEI DE GRAVITACIÓ UNIVERSAL
• LLEIS DE NEWTON
• LLEIS DE KEPLER

dijous, 30 de setembre del 2010

La Genètica

Introducció de la genètica clàssica per arribar fins a la genètica molecular. La genètica clàssica va descobrir les propietats del material hereditari però, fins que no es van aplicar les tècniques moleculars, no es va poder determinar la composició i propietats químiques d’aquest material. Els nous desenvolupaments tècnics faciliten l’adquisició d’informació que prèviament era inaccessible, com en el cas del projecte genoma.

dimarts, 28 de setembre del 2010

Fer útil el diòxid de carboniSegons informa el Massachussetts Institute for Technology (MIT), Angela Belcher, una de les seves enginyeres, està mirant d'aconseguir – no només eliminar el diòxid de carboni del medi ambient – sinó, a més, donar-li un ús en la construcció. Segons Belcher, "volem capturar el diòxid de carboni però no enterrar-lo, sinó convertir-lo en una matèria que romandrà estable milers d'anys". Aquest procés, que per ara ha estat provat al laboratori, s'ha aconseguit modificant genèticament el llevat comú. Si en voleu saber més, podeu connectar-vos a la pàgina de notícies del MIT: http://web.mit.edu/newsoffice/

Foto: autor Parag.naik (Wikimedia commons)

dijous, 23 de setembre del 2010

Els Antibiòtics

En aquest document s’explica com es va identificar el primer antibiòtic, compost orgànic que perdia la toxicitat per a les cèl·lules humanes però mantenia les propietats antimicrobianes, de forma que podia curar una malaltia sense fer-se tòxic per al pacient. Gràcies a la penicil·lina es va poder lluitar contra un conjunt de patologies que tenien un gran impacte en la salut de la població: les malalties infeccioses d’etiologia bacteriana.

divendres, 17 de setembre del 2010

Web per a subscriptors

Aquells interessats a veure la col·lecció completa de documents de “Descobriments i aplicacions de la ciencia” us podeu subscriure.

Seguint aquest enllaç trobareu la información per fer-ho

http://www.tibidaboedicions.cat/discov/descob_cat/

o bé ens podeu trucar al +34 93 212 69 49 o enviar un mail a tibidabo@tibidaboedicions.cat

dijous, 16 de setembre del 2010

Les proteïnes

En aquest document, s’explica que les proteïnes són els ingredients principals de les cèl·lules i que suposen més del 50% del pes en sec dels animals. Les proteïnes són polímers, formats per la unió de monòmers, molècules més simples que anomenem aminoàcids. És important destacar que la seqüència d’aminoàcids d’una proteïna obeeix directament a les instruccions que dicta el codi genètic.

dilluns, 13 de setembre del 2010

Efecte Doppler

El vídeo que us oferim sobre l’efecte Doppler introdueix aquest fenomen, per al so descobert. Descriu també com es va estendre a la llum. Així va ser com el desplaçament cap al vermell de l’espectre lluminós que ens arribava d’algunes galàxies va permetre explicar-ne l’allunyament i confirmar, en part, la teoria del Big Bang.

divendres, 10 de setembre del 2010

Cèl·lules solars autoreparables

Segons informa wwww.sciencenews.org, un equip liderat per l’enginyer Michel Strano, del MIT, està desenvolupant una nova tècnica que faria que les cèl·lules solars s’unissin i es reparessin soles, el que faria que aquestes cèl·lules tinguessin una durada indefinida. Aquestes cèl·lules solars s’han fet a partir d’una bactèria que capta la llum a la qual han afegit algunes proteïnes i lípids per donar-li estructura i nanotubs de carboni per conduir l’electricitat. La solució es va introduir en una bossa de les que es fan servir per a la diàlisi amb un element addicional per mantenir-la unida. Un cop es va retirar l’element addicional, es va poder observar que els ingredients ja formaven una unitat capaç de capturar la llum i generar corrent elèctric. Segons comenta Strano, la idea se li va ocórrer mentre llegia sobre la biologia de les plantes i el seus mecanismes d’autoreparació.
Foto: Autor Hernantron (wikimedia)


En podeu llegir més, en anglès, a: http://web.mit.edu/newsoffice/2010/self-healing-solar.html

dijous, 9 de setembre del 2010

YoutubeBon dia,


Si a youtube cerqueu “tibimedia” podreu veure tot el recull de vídeos que hi tenim penjats.


Confiem que us siguin útils i interessants.


Fins ben aviat!

dilluns, 6 de setembre del 2010

Energia fosca

La revista Science s’ha fet ressó aquest mes d’agost dels resultats de les noves observacions del Telescopi Espacial Hubble que han fet noves troballes respecte de l’energia fosca, que forma el 75% de l’univers i que, segons llegim a wikipedia, “és una forma hipotètica d'energia que permea tot l'espai i que produeix una pressió negativa que origina una força gravitacional repulsiva. L'existència de l'energia fosca és una hipòtesi postulada per explicar l'observada expansió accelerada de l'univers, així com per explicar la major part de la seva massa”. Les imatges obtingudes pel Hubble permetran als astrofísics entendre com es distribueixen matèria i energia i arribar a entendre el misteri de l’energia fosca.

A la web hubblesite.org podeu seguir amb detall les observacions respecte la dark energy(web en anglès).

Hubble: http://www.spacetelescope.org/ i hubblesite.org

dijous, 2 de setembre del 2010

El descobriment del DNA

Vegeu aquest vídeo sobre el descobriment del DNA.

DESCOBERTA UNA ESTRELLA AMB SET PLANETES QUE L'ENVOLTENSegons informa el diari Clarin (http://www.clarin.com/) astrònoms de l’Observatorio Europeo Austral (ESO) han descobert des de l’observatori de La Silla, a Xile, un sistema planetari molt semblant al nostre. Es tracta d’un grup de set planetes que orbiten al voltant d’una estrella similar al Sol. A més, un d’ells és semblant a la Terra. La importància d’aquest descobriment radica en què, en tractar-se d’un dels sistemes que conté més planetes, ajuda a entendre la formació planetària. La descoberta ha estat possible gràcies als avenços dels instruments de mesura, que també poden tenir aplicació en altres disciplines.

dimecres, 1 de setembre del 2010

Visiteu-nos també a Facebook

Com molts ja sabeu, tenim pàgina a Facebook. Us hi esperem!

 

Estigueu alerta: ben aviat hi haurà novetats interessants ;-)

 

dilluns, 30 d’agost del 2010

Com mesurar l'impacte en el medi ambient? Ecological FootprintProbablement heu sentit parlar de l’ecological footprint (o empremta ecològica) que és una mesura que ens permet calcular quina pressió exerceixen els éssers humans sobre l’ambient. Es defineix com la superfície de terra i aigua que necessita una població humana per produir els recursos que consumeix i per absorbir-ne les deixalles amb la tecnologia existent.


Aquesta mesura ens permet deduir dades com ara que si tot el planeta tingués un nivell de vida com el dels EUA caldrien cinc planetes per mantenir-lo. També ens permet fer-nos preguntes com ara quin és l’impacte de les emissions de gasos sobre el medi o com assolir un desenvolupament sostenible.


Si voleu saber-ne més o esbrinar quina és la vostra empremta ecològica podeu fer el test que trobareu a la web: www.footprintnetwork.org


divendres, 27 d’agost del 2010

Nou tipus de planta d'energia termoelèctrica

Segons informa la premsa japonesa, la companyia Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ha fet públics els seus plans per comercialitzar un nou tipus de planta d’energia solar termoelèctrica que farà servir aire comprimit escalfat enlloc de vapor per fer rotar les turbines generadores d’electricitat. Aquesta novetat mundial no requerirà aigua per fer electricitat i el seu cost serà entre un 20 i un 30% més baix que el del sistemes existents perquè serà més senzill, en no caldre aigua. A més, aquesta nova tecnologia permetrà generar electricitat fins i tot en climes desèrtics.

Font: The Yomiuri Shimbun

dimarts, 24 d’agost del 2010

Les sirtuïnes: proteïnes lligades a l'Alzheimer i la longevitat

Els darrers vint anys, els científics han descobert que les sirtuïnes (unes proteïnes a les que també es coneix com a “gen de la longevitat”) tenen un paper fonamental en la longevitat i la resposta davant l’estrès d’organismes tan diversos com els humans, el ratolins i el llevat. Un nou estudi dels biòlegs del Massachusetts Institute of Technology (MIT) mostra ara que les sirtuïnes també juguen un altre rol, ben sorprenent: bloquegen la producció de proteïnes amoloid beta, que formen plaques al cervell del pacients d’Alzheimer.

El descobriment, que es va fer públic a la revista Cell, indica que les sirtuïnes podrien oferir una nova i prometedora via per al tractament de l’Alzheimer, segons ha dit el Professor Leonard Guarente, que ha dirigit l’equip d’investigació. La investigació ha estat finançada per l’American Parkinson Disease Association, el National Institutes of Health dels EUA i la fundació Paul F. Glenn.

Vegeu: http://web.mit.edu/newsoffice/

divendres, 30 de juliol del 2010

Creació de la primera forma sintètica de vidaEnguany els investigadors del J. Craig Venter Institute (JCVI), una organització sense ànim de lucre que investiga el genoma, van fer públic que, després d’una investigació de 15 anys, han aconseguit crear la primera bactèria sintètica. Al llarg de la investigació, s’han desenvolupat noves eines i tècniques per construir grans segments de codi genètic i descobrir com trasplantar genomes per convertir unes espècies en unes altres. La cèl·lula sintètica ha rebut el nom de Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0 i és la prova de què els genomes poden dissenyar-se per ordinador, elaborats químicament i trasplantats a un recipient per donar lloc a noves cèl·lules auto replicants controlades només pel genoma sintètic.VEGEU: www.jcvi.org

dimecres, 28 de juliol del 2010

Reactor experimental ITERAhir i avui, els responsables de l’organització ITER s’han reunit a Cadarache (al nord de Marsella) per debatre la construcció d’un reactor termonuclear, així com el seu abast i cost. El reactor serà un experiment científic amb un pressupost molt elevat (es calculen uns 15 bilions d’euros). La Unió Europea aportaria el 45% dels fons del reactor que, de tenir èxit, començaria a funcionar dintre de 8 anys. Entre els països participants s’inclouen els EUA, Japó, Corea del Sud, Rússia, l’Índia i la Xina. Els científics creuen que el reactor de fusió oferiria energia nuclear més barata i segura.Vegeu: http://www.iter.org/


Benvinguts/benvingudes!

Endeguem aquest blog amb molta il·lusió com a part del projecte d’adaptació tecnològica de la nostra obra en català Descobriments i aplicacions de la ciència.

Des d’aquí us informarem sobre l’accés a l’aplicació DESCOBRIMENTS completa o en el seu mode “obert”, així com de les novetats que podreu trobar al nostre perfil de facebook i canal de youtube, web i twitter.

També ens volem fer ressò d’aquelles notícies o esdeveniments relacionats amb el món de la ciència i el seu impacte en les nostres vides, perquè creiem que tenen una enorme importància per al nostre futur.

Ens agradaria poder comptar amb les vostres aportacions i comentaris. No dubteu a fer-nos-els arribar!